1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช ๒๕๖๑ ท่านที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๓๗-๓๑๕๐๕๐ E-mail: nakhonnayokculture@gmail.com : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ทำเนียบผู้บริหาร .-
                                                                            นายตั้ง  อสิพงษ์
                                                                    ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
                                                                           นายทวีป  ฉิมไทย
                                                                 รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
Read 311 times  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายตั้ง อสิพงษ์

  แนะนำบุคลากร

นางเกศศิรา สามิบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 88)
   ระดับมากที่สุด (18.2%)
   ระดับมาก (14.8%)
   ระดับปานกลาง (17.0%)
   ระดับน้อย (33.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (17.0%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 98)
   ระดับมากที่สุด (49.0%)
   ระดับมาก (15.3%)
   ระดับปานกลาง (11.2%)
   ระดับน้อย (14.3%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.2%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 76)
   ระดับมากที่สุด (22.4%)
   ระดับมาก (28.9%)
   ระดับปานกลาง (17.1%)
   ระดับน้อย (18.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (13.2%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 97)
   ระดับมากที่สุด (24.7%)
   ระดับมาก (17.5%)
   ระดับปานกลาง (23.7%)
   ระดับน้อย (12.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (21.6%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 68)
   ระดับมากที่สุด (26.5%)
   ระดับมาก (19.1%)
   ระดับปานกลาง (14.7%)
   ระดับน้อย (26.5%)
   ระดับน้อยที่สุด (13.2%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.