1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
 ประกาศผลสอบศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กลุ่มนโยบายและแผน .-
                                                                            นางฐิติมา ลิ่มเงิน
                                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
                                                                          นางประไพพัชร์ ลิ่มเชย
                                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Read 220 times  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายตั้ง อสิพงษ์

  แนะนำบุคลากร

นางสุมาลี ตวรรัตน์
นักวิชาการชำนาญการ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 70)
   ระดับมากที่สุด (18.6%)
   ระดับมาก (14.3%)
   ระดับปานกลาง (15.7%)
   ระดับน้อย (38.6%)
   ระดับน้อยที่สุด (12.9%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 75)
   ระดับมากที่สุด (49.3%)
   ระดับมาก (16.0%)
   ระดับปานกลาง (9.3%)
   ระดับน้อย (16.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (9.3%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 59)
   ระดับมากที่สุด (22.0%)
   ระดับมาก (28.8%)
   ระดับปานกลาง (18.6%)
   ระดับน้อย (18.6%)
   ระดับน้อยที่สุด (11.9%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 62)
   ระดับมากที่สุด (24.2%)
   ระดับมาก (19.4%)
   ระดับปานกลาง (22.6%)
   ระดับน้อย (12.9%)
   ระดับน้อยที่สุด (21.0%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 50)
   ระดับมากที่สุด (34.0%)
   ระดับมาก (16.0%)
   ระดับปานกลาง (20.0%)
   ระดับน้อย (18.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (12.0%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.