1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถยนต์(รถตู้) สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดของประกาศ : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กลุ่มนโยบายและแผน .-
                                                                            นางฐิติมา ลิ่มเงิน
                                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
                                                                          นางประไพพัชร์ ลิ่มเชย
                                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Read 476 times  
  ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าง

  แนะนำบุคลากร

นายวิรัช ภควัตมนตรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 132)
   ระดับมากที่สุด (18.9%)
   ระดับมาก (15.2%)
   ระดับปานกลาง (18.9%)
   ระดับน้อย (28.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (18.9%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 137)
   ระดับมากที่สุด (41.6%)
   ระดับมาก (14.6%)
   ระดับปานกลาง (14.6%)
   ระดับน้อย (19.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.2%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 123)
   ระดับมากที่สุด (18.7%)
   ระดับมาก (27.6%)
   ระดับปานกลาง (18.7%)
   ระดับน้อย (19.5%)
   ระดับน้อยที่สุด (15.4%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 159)
   ระดับมากที่สุด (27.7%)
   ระดับมาก (18.2%)
   ระดับปานกลาง (22.0%)
   ระดับน้อย (12.6%)
   ระดับน้อยที่สุด (19.5%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 112)
   ระดับมากที่สุด (23.2%)
   ระดับมาก (21.4%)
   ระดับปานกลาง (16.1%)
   ระดับน้อย (23.2%)
   ระดับน้อยที่สุด (16.1%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.