1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถยนต์(รถตู้) สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดของประกาศ : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน .-
                                                                           นายวิรัช  ภควัตมนตรี
                                                                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Read 490 times  
  ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าง

  แนะนำบุคลากร

นางสุมาลี ตวรรัตน์
นักวิชาการชำนาญการ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 159)
   ระดับมากที่สุด (18.2%)
   ระดับมาก (17.0%)
   ระดับปานกลาง (17.6%)
   ระดับน้อย (28.3%)
   ระดับน้อยที่สุด (18.9%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 155)
   ระดับมากที่สุด (38.1%)
   ระดับมาก (14.2%)
   ระดับปานกลาง (16.8%)
   ระดับน้อย (18.7%)
   ระดับน้อยที่สุด (12.3%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 141)
   ระดับมากที่สุด (20.6%)
   ระดับมาก (26.2%)
   ระดับปานกลาง (20.6%)
   ระดับน้อย (18.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (14.2%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 185)
   ระดับมากที่สุด (30.8%)
   ระดับมาก (17.3%)
   ระดับปานกลาง (22.2%)
   ระดับน้อย (12.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (17.3%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 135)
   ระดับมากที่สุด (22.2%)
   ระดับมาก (23.0%)
   ระดับปานกลาง (15.6%)
   ระดับน้อย (25.2%)
   ระดับน้อยที่สุด (14.1%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.