1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์ .-

   ประกาศ .-

   ข่าวกิจกรรม .-

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าง

  แนะนำบุคลากร

นางสุมาลี ตวรรัตน์
นักวิชาการชำนาญการ

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 115)
   ระดับมากที่สุด (17.4%)
   ระดับมาก (15.7%)
   ระดับปานกลาง (19.1%)
   ระดับน้อย (30.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (17.4%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 122)
   ระดับมากที่สุด (43.4%)
   ระดับมาก (15.6%)
   ระดับปานกลาง (12.3%)
   ระดับน้อย (18.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (10.7%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 109)
   ระดับมากที่สุด (17.4%)
   ระดับมาก (28.4%)
   ระดับปานกลาง (17.4%)
   ระดับน้อย (21.1%)
   ระดับน้อยที่สุด (15.6%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 139)
   ระดับมากที่สุด (28.8%)
   ระดับมาก (18.0%)
   ระดับปานกลาง (21.6%)
   ระดับน้อย (12.2%)
   ระดับน้อยที่สุด (19.4%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 94)
   ระดับมากที่สุด (24.5%)
   ระดับมาก (21.3%)
   ระดับปานกลาง (13.8%)
   ระดับน้อย (23.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (17.0%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.