1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่า โครงการจัดเช่ารถยนต์(รถตู้) สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดของประกาศ : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์ .-

   ประกาศ .-

   ข่าวกิจกรรม .-

    .-

  ศึกษาธิการจังหวัด

ว่าง

  แนะนำบุคลากร

นางณัฐธยาน์ รัตนินปฐมภัค
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 234)
   ระดับมากที่สุด (20.1%)
   ระดับมาก (19.2%)
   ระดับปานกลาง (16.7%)
   ระดับน้อย (24.4%)
   ระดับน้อยที่สุด (19.7%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 207)
   ระดับมากที่สุด (33.3%)
   ระดับมาก (15.5%)
   ระดับปานกลาง (18.4%)
   ระดับน้อย (18.8%)
   ระดับน้อยที่สุด (14.0%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 185)
   ระดับมากที่สุด (22.2%)
   ระดับมาก (24.9%)
   ระดับปานกลาง (19.5%)
   ระดับน้อย (18.9%)
   ระดับน้อยที่สุด (14.6%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 336)
   ระดับมากที่สุด (37.8%)
   ระดับมาก (12.8%)
   ระดับปานกลาง (14.9%)
   ระดับน้อย (20.8%)
   ระดับน้อยที่สุด (13.7%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 283)
   ระดับมากที่สุด (44.2%)
   ระดับมาก (14.5%)
   ระดับปานกลาง (9.9%)
   ระดับน้อย (22.3%)
   ระดับน้อยที่สุด (9.2%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.