1 / 3
2 / 3
3 / 3
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ดูได้ในหน้าประกาศ : : .       
  เกี่ยวกับ ศธจ.นย

  หน่วยงานภายใน

  ระบบ E-Government

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์ .-

   ประกาศ .-

   ประกาศ .-
 o  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต  (14 ธ.ค.60 - 20 ครั้ง)
 o  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  (01 ธ.ค.60 - 1189 ครั้ง)
 Page(s). 1

  ศึกษาธิการจังหวัด

นายตั้ง อสิพงษ์

  แนะนำบุคลากร

นางนันท์นภัส สว่างพิศาลกิจ
ลูกจ้างชั่วคราว

  เว็บไซต์น่าสนใจ

  แบบสำรวจ .-
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
(Vote: 24)
   ระดับมากที่สุด (29.2%)
   ระดับมาก (25.0%)
   ระดับปานกลาง (12.5%)
   ระดับน้อย (20.8%)
   ระดับน้อยที่สุด (12.5%)
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษรและสี)มีความเหมาะสม
(Vote: 23)
   ระดับมากที่สุด (43.5%)
   ระดับมาก (17.4%)
   ระดับปานกลาง (13.0%)
   ระดับน้อย (13.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (13.0%)
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
(Vote: 20)
   ระดับมากที่สุด (30.0%)
   ระดับมาก (25.0%)
   ระดับปานกลาง (20.0%)
   ระดับน้อย (10.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (15.0%)
4. ท่านมีช่องทางการติดต่อ สอบถามและข้อเสนอแนะ
(Vote: 20)
   ระดับมากที่สุด (30.0%)
   ระดับมาก (20.0%)
   ระดับปานกลาง (20.0%)
   ระดับน้อย (15.0%)
   ระดับน้อยที่สุด (15.0%)
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
(Vote: 23)
   ระดับมากที่สุด (30.4%)
   ระดับมาก (17.4%)
   ระดับปานกลาง (17.4%)
   ระดับน้อย (21.7%)
   ระดับน้อยที่สุด (13.0%)
(คลิกแถบสี/ข้อความเพื่อโหวต)

ไปหน้าแรก
Login
ที่อยู่: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ถนนรังสิต-นครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
โทรศัพท์ ๐๓๗๖๓๙๗๕๐/ ๐๘๘๔๕๔๓๑๗๐   E-Mail: tippawank@moe.go.th     
All style sheet support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.