1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ 
รายละเอียดย่อประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่26 ธ.ค.60
ไฟล์แนบ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก.pdf
หนังสือแจ้ง.pdf
กำหนดการ ตารางสอบ.pdf
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน และคะแนนการประเมิน ภาค ข.pdf
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
แบบประเมิน๑-๑ (ลับ).pdf
แบบประเมิน๑-๒ (ลับ).pdf
แบบประเมิน๑-๓ (ลับ).pdf
ประกาศ (แก้ไข).pdf
แก้ไขประกาศ เรียน ผอ. สพท. ทุกเขต.pdf