1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษานิเทศก์
รายละเอียดย่อประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่19 ม.ค.61
ไฟล์แนบ ประกาศผู้มีสิทธิสอบศึกษานิเทศก์.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘.pdf