1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประชาสัมพันธ์คัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
รายละเอียดย่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยเสนอชื่อพร้อมประวัติชีวิตและผลงาน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกไปที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๑๕๐๕๐ E-mail : nakhonnayokculture@gmail.com
เมื่อวันที่19 มี.ค.61
ไฟล์แนบ ประชาสัมพันธ์.pdf