1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศรับสมัครบุคลากรลูกเสือของ ศธจ.นครนายก
รายละเอียดย่อประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกเสือ ปฏิบัติงานระยะเวลา ๖ เดือน ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ณ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สามารถดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ
เมื่อวันที่28 มี.ค.61
ไฟล์แนบ 1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg