1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และพนักงานขับรถ 
รายละเอียดย่อประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดเป็นไปตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่25 เม.ย.61
ไฟล์แนบ ประกาศผล.jpg