1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถยนต์(รถตู้)
รายละเอียดย่อประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่07 พ.ค.61
ไฟล์แนบ ขอบเขตของงาน และรายเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข.pdf
ปปช07รถตู้ นครนายก.pdf
ประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงา.pdf
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf