1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา                                  
รายละเอียดย่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา                                  จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ดำเนินการโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
เมื่อวันที่23 พ.ค.61
ไฟล์แนบ issue58.jpg