1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียดย่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ทุน รายละเอียดตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดรายละเอียดดังแนบ 
เมื่อวันที่20 ต.ค.60
ไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf
หนังสือประทับตรา.pdf