1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียดย่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ทุน รายละเอียดตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดรายละเอียดดังแนบ 
เมื่อวันที่20 ต.ค.60
ไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf
หนังสือประทับตรา.pdf