1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
เรื่องรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
รายละเอียดย่อคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๕ คน โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ... รายละเอียดดังแนบ
เมื่อวันที่06 พ.ย.60
ไฟล์แนบ 2.jpg