วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายณัฐพงษ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานงานวันครู  ของอำเภอเมืองนครนายก  โดยมีนายตั้ง อสิงพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดงานวันครูอำเภอเมืองนครนายกในปีนี้ ขออนุญาตแชร์ไฟล์รูปงานวันครู ปี ๖๑ ของอำเภอเมืองนครนายกให้ทุกท่านที่ต้องการรูปครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1BxY22fAgQPgudTV4WAiM0n8qRPYgORRQ?usp=sharing
webmaster - 16 ม.ค.61 
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนหลวง ร.๙
โดยมีนายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ด้วย
webmaster - 13 ม.ค.61 
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก โดยมี นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม
webmaster - 13 ม.ค.61 
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ วันนี้ยังไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คุณครูท่านใดที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และต้องการเปลี่ยนสายงาน เชิญสมัครได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก อาคาร 2 (วังกระโจม)
webmaster - 11 ม.ค.61 
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการภาค ๓ และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในการดำเนินการทดลองใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก  โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
webmaster - 09 ม.ค.61 
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายโชคชัย พรหมมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้
webmaster - 27 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
webmaster - 25 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๑๕ น. ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนอัจฉริยะสามภาษาเข้าคารวะสวัสดีปีใหม่นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และ นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
webmaster - 25 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๕-๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล ๑-๓) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
webmaster - 25 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๐๐ น. นายทวีป ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง มินิ ฮาร์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๑  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก 
webmaster - 25 ธ.ค.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7