วันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำโดยนายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกให้ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากสำนักงานศึกษาธิการชลบุรี โดยการนำพาของท่านธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
webmaster - 02 มี.ค.61 
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่ออาชีวะยุคใหม่ Thailand 4.0 ส าหรับนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" โดย นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
webmaster - 22 ก.พ.61 
วันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. มีผู้เข้าสอบครบตามจำนวน ๘ คน  คิดเป็น ๑๐๐% สำเร็จลุล่วงด้วยดี
webmaster - 11 ก.พ.61 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกและ นายทวีป ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเยี่ยมที่พักนักกีฬา และสนามแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 
webmaster - 25 ม.ค.61 
ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.-18.00 น.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขุนด่านเกมส์ (กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และขอเชิญชมกระบวนแห่และการแสดงที่หลากหลาย สวยงามตระการตา อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครนายก ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก
webmaster - 22 ม.ค.61 
     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายณัฐพงษ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานงานวันครู  ของอำเภอเมืองนครนายก  โดยมีนายตั้ง อสิงพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดงานวันครูอำเภอเมืองนครนายกในปีนี้ ขออนุญาตแชร์ไฟล์รูปงานวันครู ปี ๖๑ ของอำเภอเมืองนครนายกให้ทุกท่านที่ต้องการรูปครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1BxY22fAgQPgudTV4WAiM0n8qRPYgORRQ?usp=sharing
webmaster - 16 ม.ค.61 
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนหลวง ร.๙
โดยมีนายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ด้วย
webmaster - 13 ม.ค.61 
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนครนายก โดยมี นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม
webmaster - 13 ม.ค.61 
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ วันนี้ยังไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คุณครูท่านใดที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และต้องการเปลี่ยนสายงาน เชิญสมัครได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก อาคาร 2 (วังกระโจม)
webmaster - 11 ม.ค.61 
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการภาค ๓ และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในการดำเนินการทดลองใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก  โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
webmaster - 09 ม.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8