วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายโชคชัย พรหมมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้
webmaster - 27 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
webmaster - 25 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๑๕ น. ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนอัจฉริยะสามภาษาเข้าคารวะสวัสดีปีใหม่นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และ นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
webmaster - 25 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๕-๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล ๑-๓) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
webmaster - 25 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๐๐ น. นายทวีป ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง มินิ ฮาร์ฟ มาราธอน ขุนด่านเกมส์ ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๑  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก 
webmaster - 25 ธ.ค.60 
 วันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา นำกระเช้าอวยพรปีใหม่มอบให้กับนายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และนายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยมีนางณัฐธยาน์ รัตนินปฐมภัคผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะเป็นตัวแทนรับมอบกระเช้า
webmaster - 21 ธ.ค.60 
วันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านศาสนพิธีกร จังหวัดนครนายก
ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
webmaster - 21 ธ.ค.60 
วันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น.นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล  ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครนายก 
webmaster - 18 ธ.ค.60 
 วันที่ ๑๖-๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐ นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ผู้แทน สพฐ. และนายสถาพร ศรีม่วง ผู้แทน กศจ.นครนายก ร่วมสังเกตการณ์สอบคัดเลือกครั้งนี้  ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส  ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้

webmaster - 17 ธ.ค.60 
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายตั้ง อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ศธจ.นครนายก เตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สพป.นครนายก อาคาร ๒ วังกระโจม
webmaster - 14 ธ.ค.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8