วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี (ช่วงเช้า) ณ พระเมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดนครนายก
webmaster - 26 ต.ค.60 
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในนามหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงค์ ๘๙ รูป ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
webmaster - 25 ต.ค.60 
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
webmaster - 24 ต.ค.60 
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนก่อนจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร ๒ ชั้น ๑  
webmaster - 24 ต.ค.60 
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) 
webmaster - 24 ต.ค.60 
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก
webmaster - 23 ต.ค.60 
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครนายก ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดนครนายก หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก 
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่าย PLC พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชารจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดภาพและเสียงการประชุมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8