วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครนายก พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในฐานะเลขานุการ โดยมี นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (อาคารวังกระโจม) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครนายก  โดยมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางวาสนา วรรณฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจากทุกสังกัดในจังหวัดนครนายก และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และนางวาสนา  วรรณฉวี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครนายก” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมชั้น ๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (อาคารวังกระโจม)
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี วันก่อตั้งโรงเรียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานคร)
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ .๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (อาคาร ๒ ชั้น ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครนายก โดยมี นายสุพรรณ  สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครนายก คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จ.นครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ โดยมี นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทวีป  ฉิมไทย  รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา  ณ วัดวังกระโจม  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายตั้ง  อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทวีป  ฉิมไทย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก มอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดี ให้กับ นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นางสาวปาณี  นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
webmaster - 20 ต.ค.60 
Page(s).  1 2 3 4 5 6 7 8